Vertalingen

laagperspectief foto binnenin een toren van boeken; foto van Lysander Yuen op Unsplash
Teksten in een andere taal begrijpelijk maken: voorkom Babylonische spraakverwarring.

Ik heb me gespecialiseerd in het vertalen (EN-NL en NL-EN) van teksten over juridische of semi-technische onderwerpen, zoals:

  • EU-GHS (Verordening (EG) Nr. 1272/2008, in het Engels bekend onder de afkorting CLP)
  • REACH (Verordening (EG) Nr. 1907/2006)
  • Biocidenrichtlijn (98/8/EG)

Het resultaat?

Een leesbare, betrouwbare tekst.

Let op: ik ben inmiddels vertrouwd met het jargon rondom chemische stoffen, arbo-kwesties en biociden, maar ik ben geen jurist. Ik ken het verschil tussen een verordening en een richtlijn, maar voor de vertaling van wetsteksten kun je beter een gespecialiseerde, be├źdigde juridisch vertaler inschakelen.

Share