Tekstredactie

Weet u ook pas wat uw boodschap is, nadat u al 5 A4-tjes hebt volgepend? Ik help u bij het aanbrengen van structuur in uw verhaal, doordat ik:

  • uw stokpaardjes terugbreng tot de essentie
  • structuurelementen toevoeg, waardoor de tekst makkelijk scanbaar wordt
  • het taalgebruik aanpas aan uw doelgroep en doelstelling

Het resultaat?

  1. heldere tekst
  2. zonder vakjargon
  3. inzichtelijk gemaakte kennis
Share